Privacybeleid

Privacybeleid

Cookie instellingen wijzigen

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.ecolibrium.nl/

EcoLibrium B.V. helpt particulieren, instellingen en MKB bedrijven bij het overgaan naar duurzame energiesystemen, zodat de CO2-footprint vermindert.

We kunnen dat niet zonder dat we de beschikking hebben over bepaalde persoonsgegevens.

EcoLibrium B.V. heeft persoonsgegevens in bezit, ten behoeve van:

• Dienstverbanden (medewerkers);
• Uitvoeren van werkzaamheden (klanten).

Onder uitvoeren van werkzaamheden verstaan wij het gehele proces vanaf het eerste contact en de aanbieding tot en met de uitvoering en de garantie. EcoLibrium B.V. is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te beschermen.

Medewerkers van ons bedrijf zijn over het goed omgaan met persoonsgegevens geïnformeerd. Persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen. Met partijen waar wij mee samenwerken zijn afspraken gemaakt of overeenkomsten gesloten. Wij evalueren ons privacybeleid periodiek. Tevens hebben we een functionaris gegevensbescherming benoemd.

Alleen die persoonsgegevens die echt noodzakelijk zijn voor derden, omdat wij hen nodig hebben voor effectief of efficiënt uitvoeren van onze verplichtingen bij dienstverbanden of het uitvoeren van werkzaamheden bij klanten worden gedeeld met deze derden. Denk hierbij aan naam- en adresgegevens van een klant, die met een leverancier gedeeld worden om werkzaamheden uit te voeren. De leverancier moet op zijn minst weten bij wie en waar hij zijn werkzaamheden moet uitvoeren. Alle gegevens worden in bezit gehouden voor zover dat noodzakelijk is voor goed werkgeverschap en het goed uitvoeren van het werk, nakomen van garanties en/of in de wet verplicht is.

EcoLibrium B.V. zal deze gegevens nooit delen met of verkopen aan anderen, die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze verplichtingen na te komen vanuit de dienstverbanden of het uitvoeren van werkzaamheden. Eventueel kan in voorkomende gevallen aan de eigenaar van de persoonsgegevens om toestemming worden gevraagd.

U heeft recht:

• op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens;
• om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken;
• op intrekking van eerdere verleende toestemming op in bezit hebben van uw gegevens door EcoLibrium B.V.

Als u gebruik wilt maken van bovenstaande recht, dan kunt u contact met ons opnemen. Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving of heeft u nog vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt dan contact met ons opnemen:

EcoLibrium B.V.
Bezoekadres: Antonie Fokkerstraat 59B
0342-765000
https//www.ecolibrium.nl
info@ecolibrium.nl

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.